Kancelaria Radcy Prawnego - Wrocław

5 lat doświadczenia na polskim rynku usług prawnych

Consensus facit legem

Nasza misja to rzetelne świadczenie usług prawnych w sposób profesjonalny i otwarty dla klienta.

Wybierz dział

O Kancelarii

Budynek w którym mieści się kancelaria Kancelaria prawnicza jest przyjazną firmą prawniczą, która dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze dużych podmiotow gospodarczych jak i klientów indywidualnych nawet w nietypowych sprawach. W rozwiązywaniu problemów zawsze kierujemy się przede wszystkim dobrem Naszego Klienta. Wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm - w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa - staramy się maksymalnie wykorzystać dla osiągnięcia celu najbardziej korzystnego dla Klienta. Doskonalimy się w określonych zadaniach.

Pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa finansowego ,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa bankowego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa samorządowego,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo ubezpieczeń komunikacyjnych, ochrony życia i mienia,
 • prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego,
 • prawa o stowarzyszeniach i fundacjach,
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • prawa własności intelektualnej,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa prasowego,
 • prawa karnego.

Dzięki bieżącej współpracy z innymi firmami doradczymi zapewniamy kompleksową obsługę także w dziedzinach poza zakresem naszej specjalizacji. Nasze usługi obejmują porady i opinie prawne, projekty umów i aktów prawnych, negocjacje, zastępstwo przed sądami i urzędami.

Współpracujemy z adwokatami, kancelarią notarialną, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzecznikiem patentowym, specjalistami z zakresu bhp i ppoż. oraz biurem tłumaczeń językowych i tłumaczami przysięgłymi, co poszerza zakres świadczonych przez Kancelarię usług oraz stwarza możliwość zbudowania zespołu „ad hoc” o profilu odpowiednim do zadania realizowanego na rzecz Klienta.


Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia postępowań grupowych.

Zapraszamy do współpracy.© copyrights by Kancelaria Radcy Prawnego Alina Szotek, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie strony Semacom